Zapraszamy na zajęcia nauki gry na keyboardzie w 3 osobowych grupach. Pierwszy miesiąc nauki GRATIS! Aby skorzystać z promocji należy:
- zgłosić się na przesłuchanie poprzez telefoniczne ustalenie terminu,
- pozytywnie zaliczyć w/w przesłuchanie,
- podać hasło promocji: "Key to board" (klucz do wejścia na pokład).
Promocja może być przedłużona o większą ilość bezpłatnych miesięcy po spełnieniu dodatkowych wymogów.