Edukacja muzyczna - GWARANTOWANY NAJWYŻSZY POZIOM USŁUG

Program obejmuje 5 lat nauczania. Każdy rok szkolny kończy się uroczystym koncertem i wręczeniem świadectw i nagród.
Oczywiście okres edukacji muzycznej może trwać krócej, kiedy uczeń posiada już na starcie odpowiednie umiejętności lub być zakończony wcześniej z innych przyczyn.
Zazwyczaj podpisywana jest umowa pomiędzy Rodzicem ucznia lub Uczniem (osobą pełnoletnią), a POM Talent i Muzyka.
Po pięciu latach edukacji muzycznej uczniowie – absolwenci otrzymują DYPLOM ukończenia Ośrodka Muzycznego „PRYMATiM”, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami.

Nasz ośrodek kształci głównie w kierunku wykonawstwa muzyki rozrywkowej.

W przypadku keyboardu nauka rozpoczyna się od prostych i znanych piosenek popularnych, a kończy opanowaniem zaawansowanych przebojów.
Możliwe jest również przejście przez etap przygotowawczy do funkcji pianisty muzyki rozrywkowej bądź „klawiszowca” w zespole muzycznym lub opanowania sztuki kompozycji i aranżacji.

Zajęcia śpiewu (tzw. wokalne) są nieodzownie związane z przygotowaniem do występów estradowych oraz realizacją nagrań studyjnych, czyli zdobyciem doświadczenia piosenkarskiego.

Więcej informacji