/

Keyboard

DOŁĄCZ DO GRUPY WIELU ZADOWOLONYCH UCZNIÓW I ICH RODZICÓW
Prywatny Ośrodek Muzyczny „TiM” prowadzi w pełni zorganizowaną naukę gry na keyboardzie. Uczniowie korzystają z odpowiednio wyposażonych pracowni – 3 keyboardy edukacyjne Yamaha, Technics KN 1600, Roland G70.

Z myślą o atrakcyjności zajęć muzycznych został opracowany specjalny program, który:
 • gwarantuje postęp w zdobywaniu coraz większych umiejętności,
 • przygotowuje ucznia do samodzielnej pracy z materiałem muzycznym,
 • zapewnia miłą, koleżeńską atmosferę podczas zajęć 2 lub 3 osobowych.
Zajęcia prowadzone są w trybie 4 lekcji w miesiącu przez muzyka instrumentalistę - absolwenta Akademii Muzycznej.

  Opłata miesięczna, przy podpisanej umowie (z ustalonym stałym terminem zajęć), wynosi:
 • od 180 do 200 zł - grupka 3 osób w wymiarze godziny zegarowej lub 2 osób 45 min.*,
 • od 280 do 300 zł - indywidualnie w wymiarze godziny lekcyjnej.**
  Przy pełnym udziale w zajęciach wakacyjnych opłata miesięczna każdorazowo jest niższa o 20 zł.
  Opłata bez podpisanej umowy wynosi 240 zł* lub 360 zł** płatne z góry, za 4 zajęcia, z możliwością zmiany terminów, ale tylko w przypadku zajęć indywidualnych.
ZAPRASZAMY NA PRZESŁUCHANIA, OKREŚLAJĄCE PREDYSPOZYCJE SŁUCHOWO – RYTMICZNE.