Informacja dla chętnych na zajęcia muzyczne w naszym ośrodku.

Przed rozpoczęciem nauki ważna jest prognoza postępów, czyli określenie predyspozycji słuchowych (identyfikowania wysokości dźwięku) i poczucia rytmu. Jeżeli przesłuchanie wypadnie negatywnie, jest nieodpłatne, jeżeli pozytywnie, opłata wynosi 40 zł keyboard grupowy, 50 zł instrument indywiduaalny i 60 zł śpiew. Kwota tej opłaty jest później odliczona od pierwszej miesięcznej wpłaty. Można zatem uznać, że przesłuchanie lub 1 lekcja jest BEZPŁATNA.
W wakacje możliwe są tak przesłuchania, jak i pierwsze lekcje gry lub śpiewu.

Ceny poszczególnych zajęć muzycznych zawarte są w zakładce "nauka gry i śpiewu", na końcu strony w wymienionych przedmiotach.