Regulamin udostępnień posta na facebook:
1. Prywantny Ośrodek Muzyczny TiM zaprasza do zabawy "Nagroda za udostępnienie".
2. Każda osoba, która udostępni post, otrzymuje swój "numer identyfikacyjny do loterii" w dniach 14 - 18 czerwca.
2a. Polubienie posta NIE JEST udostępnienim i nie wchodzi w proces zabawy "Nagroda za udostępnienie", chyba że nie wszystkie nagrody zostaną rozdane.
3. Jeżeli udostępnień będzie poniżej 10, to nagrody będą gwarantowane.
4. Po wylosowaniu poszczególnych numerów w dniu 21 czerwca, szczęśliwy uczestnik koncertu losuje zagwarantowaną nagrodę - upominek.
4a. W przypadku z pkt.3 nagrody nie będą losowane, a tylko numery udostępniających post, którzy w kolejności będą wybierać dostępną nagrodę - upominek.
5. Użytkownikowi facebook, który udostępnia post z różnych kont, zostaje przydzielony jeden "numer identyfikacyjny do loterii".
6. Jeżeli nie odliczą się osoby, które otrzymały numer do loterii za udostępnienie posta lub z innych przyczyn nie zostaną rozdane nagrody, w dalszym ciągu w losowaniu mogą uczestniczyć osoby, które polubiły post z zapowiedzią koncertu POM TiM i będą obecne w czasie koncertu i losowania.
Treść regulaminu może być rozszerzana lecz treści już zamieszczone nie będą likwidowane, ani modyfikowane.

Informacja dla chętnych na zajęcia muzyczne w naszym ośrodku.

Przed rozpoczęciem nauki ważna jest prognoza postępów, czyli określenie predyspozycji słuchowych (identyfikowania wysokości dźwięku) i poczucia rytmu. Jeżeli przesłuchanie wypadnie negatywnie, jest nieodpłatne, jeżeli pozytywnie, opłata wynosi 40 zł keyboard grupowy, 50 zł instrument indywiduaalny i 60 zł śpiew. Kwota tej opłaty jest później odliczona od pierwszej miesięcznej wpłaty. Można zatem uznać, że przesłuchanie lub 1 lekcja jest BEZPŁATNA.

Ceny poszczególnych zajęć muzycznych zawarte są w zakładce "nauka gry i śpiewu", na końcu strony w wymienionych przedmiotach.