Zapraszamy do rozpoczącia nauki i realizacji celu osiągniętego przez wymienionych poniżej uczniów.
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 przyniosło 3 dyplomantów: Karolinę Goworek - keyboard, Patrycję Robak - vocal oraz Kacpra Rudzkiego - akordeon. Na szczególne wyróżnienie zasługuje też 3 uczniów, którzy otrzymali oceny celujące: ostatni z dyplomantów, Karolina Pichola - keyboard i Amelia Bąk - vocal. Dziękujemy i życzymy udanego roku szkolnego.

Informacja dla chętnych na zajęcia muzyczne w naszym ośrodku.

Przed rozpoczęciem nauki ważna jest prognoza postępów, czyli określenie predyspozycji słuchowych (identyfikowania wysokości dźwięku) i poczucia rytmu. Jeżeli przesłuchanie wypadnie negatywnie, jest nieodpłatne, jeżeli pozytywnie, opłata wynosi 40 zł keyboard grupowy, 50 zł instrument indywiduaalny i 60 zł śpiew. Kwota tej opłaty jest później odliczona od pierwszej miesięcznej wpłaty. Można zatem uznać, że przesłuchanie lub 1 lekcja jest BEZPŁATNA.
Zajęcia w Tomaszowie odbywają się w poniedziałki, wtorki i piątki.

Ceny poszczególnych zajęć muzycznych zawarte są w zakładce "nauka gry i śpiewu", na końcu strony w wymienionych przedmiotach.