Informacje dla chętnych na regularne zajęcia muzyczne od września.

Przed rozpoczęciem nauki ważna jest prognoza postępów, czyli określenie predyspozycji słuchowych (identyfikowania wysokości dźwięku) i poczucia rytmu. Jeżeli przesłuchanie wypadnie negatywnie, jest nieodpłatne, jeżeli pozytywnie, opłata wynosi 40 zł keyboard grupowy, 50 zł instrument indywiduaalny i 60 zł śpiew. Kwota tej opłaty jest później odliczona od pierwszej miesięcznej wpłaty. Można zatem uznać, że przesłuchanie lub 1 lekcja jest BEZPŁATNA.

Ceny poszczególnych zajęć muzycznych zawarte są w zakładce "nauka gry i śpiewu", na końcu strony w wymienionych przedmiotach.

Planowane zajęcia w roku szkolnym 2017/2018: Tomaszowów Maz.: Pon., Wt., Pt. i So., Ksawerów (fortepian i akordeon) - czwartki, Pabianice - środy
Zapraszamy na pierwsze spotkanie