Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili targi z wyróżnieniem Gości zasięgających informacji przy stoisku naszego ośrodka TiM. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia pierwszego spotkania.